Bedellinin de bedellisi var: 'Parayı ver kışlaya gelmeden askerlik yap' dönemi

Türk askerlik sistemine ilk kez ‘’Uzaktan eğitim’’ düzenlemesi giriyor. Yurtdışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az 3 yıl işçi, işveren veya serbest meslek sahibi olarak çalışanlar, 2000 Avro ödeyip hiç silah altına alınmadan askerlikleri yapmış sayılacak.

Bu yükümlülere ‘'Açık öğretim'' gibi askerlikle ilgili uzaktan temel eğitim verilecek. Gurbetçiler, gönderilecek dokümanlardaki bilgiler ile temel askerlik eğitimi alacaklar. Bu eğitimin usul ve şartları Milli Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenecek. Daha önceki dövizli askerlik uygulamalarında bu hüküm bulunmuyordu.  

EN AZ 3 YIL

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, AKP'li Osman Aşkın Bak ve Mehmet Muş tarafından hazırlanan kanun teklifi uyarınca, yurt dışındakiler için uygulanan dövizli askerlikle ilgili yeni düzenleme şöyle olacak: ‘'Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan bu kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yükümlüler, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte, bağlı bulundukları Türk Konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları, 2 bin avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını başvuru tarihinde defaten ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan eğitime ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.”  

ÖNCE İNDİRİM SONRA ZAM

Yurt dışındaki gurbetçiler için uygulanan dövizli askerlik yıllar içinde indirime uğradı. İlk olarak 10 bin avro olan miktar daha sonra 6 bin euroya düşürüldü. Ardından bir değişiklik daha yapıldı ve miktar bin avro oldu. Halen TBMM'de görüşülmeyi bekleyen teklif ile de bu miktar 2000 avro 'ya yükseltiliyor.

İLGİLİ HABERLER


Müzik Dinle kamera kilama film ekipman kilama Haber Güncel Haber Spor Saç Ekimi hair transplant Prp Kaş Ekimi Spor haberleri Çikolata Maskesi Kurumsal Yazılım