İşçi yüzde 4’e mahkûm
Hükümetin düzenlemesi nedeniyle belediyelerdeki taşeron işçilere Haziran 2020, kamudakilere de Ekim 2020’ye kadar başka zam yok.
Hükümetin taşeron düzenlemesi belediyelerdeki taşeron işçileri 30 Haziran 2020, kamudaki taşeron işçileri de Ekim 2020’ye kadar 6 ayda bir alacakları yüzde 4’lük zamma mahkûm etti. Kamudaki taşeron işçiler kadroya, belediyelerdeki taşeron işçiler de belediye şirketlerine geçirilirken, ücret zamları da yüksek hakem kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesine endekslendi. Buna göre kamuda kadroya geçirilen taşeron işçilere, 1 Ocak 2018’den 31 Ekim 2020’ye kadar 6 ayda bir yüzde 4 zam yapılacak. Belediyelerde, belediye şirketlerine geçirilen taşeron işçilere de 1 Ocak 2018’den 30 Haziran 2020 tarihine kadar 6 ayda bir yüzde 4 zam yapılacak. İşçilerin ücretlerine bu tarihe kadar başka bir yüzdelik zam olmayacak. Böylece, kamuda kadro alan işçiler Ekim 2020’ye kadar, belediyelerdeki taşeron işçiler de Haziran 2020’ye kadar 6 ayda bir alacakları yüzde 4’lük zamma mahkûm olmuş oldu. Ayrıca işçiler enflasyon farkı da alamayacak. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da “Taşeron işçiler enflasyon farkı alamayacak. Çünkü sözleşmelerde yok” dedi. Tek tip işçi Taşeron işçinin kadro öncesinde çalıştığı işyerinin bağlı olduğu işkolu ile kadroya geçtiği işyerinin bağlı olduğu işkolunun aynı olması halinde de sonuç değişmeyecek. Bu kez işçi asıl işte örgütlü bulunan sendikaya üye olabilecek. Ancak işçinin ücret zammı tavanı Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan sözleşmeye endekslendiği için işçi bundan daha fazla zam alamayacak. Sendikanın imzaladığı sözleşmeden yararlanamayacak. Arzu Çerkezoğlu da “Örneğin hastanelerde daha önce kadrolu çalışanlar için imzalanan sözleşmeler var. Taşeron işçiler sendikaya üye olsalar bile bu sözleşmeden yararlanamayacak. Kamuda iki tip işçi yaratılıyor” dedi. Kargaşaya neden olur Düzenlemeye Türk-İş de tepkili. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, şunları söyledi: “Aynı işyerinde farklı işkolunda kurulu sendikaların örgütlenmesine ve birden fazla toplu iş sözleşmesi yapmasına imkân verilmesi, işyerlerinde kargaşa ve sendikal çatışmaya yol açarak çalışma huzurunun bozulmasına neden olabilecektir. Kadroya alınan taşeron işçileri, asıl işveren işkolunda tescil edilmelidir. Bugün ülkemizdeki sendikalı örgütlenmenin önündeki en büyük engellerden birisi yetki mekanizması olmaktadır. İşçiler toplu iş sözleşmesiz bırakılmamalıdır.”

İLGİLİ HABERLER


Müzik Dinle kamera kilama film ekipman kilama Haber Güncel Haber Spor Saç Ekimi hair transplant Prp Kaş Ekimi Spor haberleri Çikolata Maskesi Kurumsal Yazılım