MHP'den ihtisas komisyonlarında ‘gölge başkanlık'
MHP, yaz- boz tahtasına döndüğü eleştirilerinin yapıldığı eğitim alanını yakın takipte tutacak

Yasama faaliyetlerinin ihtisas komisyonlarında şekillendiği Meclis’te, Cumhur İttifakı’nın MHP kanadından yapılan tercihler dikkat çekti. AKP’li üyelerin Başkan oldukları ihtisas komisyonlarında MHP, Türkiye’de uzun zamandır sorunlarıyla dikkat çeken konuların temsil edileceği tarım, sağlık, eğitim ve bütçe gibi ihtisas komisyonlarda divan düzeyinde görev alarak  nasıl bir rota çizeceğini göstermiş oldu.  

MHP, AKP döneminde torba yasa düzenlemelerden başını kaldıramayan Plan ve Bütçe Komisyonu’nun yeni döneminde Başkanvekilliği düzeyinde görev altı. İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, bütçe komisyonun başkanvekili olarak görev yapacak.

MHP, yaz- boz tahtasına döndüğü eleştirilerinin yapıldığı eğitim alanını yakın takipte tutacak. MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın,  Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu Başkanvekili seçildi.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay İçişleri Komisyonu Başkanvekili; Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Çevre Komisyonu Sözcüsü; Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu (KİT) Sözcüsü; Erzurum Milletvekili Kamil Aydın Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu Başkanvekili; Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Milli Savunma Komisyonu Katibi; İstanbul Milletvekili  İsmail  Faruk Aksu  Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili; Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan  Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu katip görevi; İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanvekili görevini yürütecek.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım AB Uyum Komisyonu Başkanvekili; HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen Katip üye seçildi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Kadın Erkek Fırsat  Eşitliği Komisyonu Başkanvekili olurken, CHP İstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili; HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş Katip Üyesi seçildi.

Meclis Genel Kurulu’nda okunarak görevlerine başlayan ihtisas  komisyonlarının Başkanlık Divanı’nda dağılım şöyle:

ANAYASA KOMİSYONU
Başkan : Bekir BOZDAĞ Yozgat
Başkanvekili : Ali ÖZKAYA Afyonkarahisar
Sözcü : Emine ZEYBEK Kocaeli
Kâtip : Zeynep GÜL YILMAZ Mersin

ADALET KOMİSYONU
Başkan : Hakkı KÖYLÜ Kastamonu
Başkanvekili : Yılmaz TUNÇ Bartın
Sözcü : Gülay SAMANCI Konya
Kâtip : Belgin UYGUR Balıkesir

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU (26)
Başkan : İsmet YILMAZ Sivas
Başkanvekili : Refik ÖZEN Bursa
Sözcü : Cemal BEKLE İzmir
Kâtip : Mustafa Hidayet VAHAPOĞLU Bursa 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU
Başkan : Celalettin GÜVENÇ Kahramanmaraş
Başkanvekili : Sermet ATAY Gaziantep
Sözcü : Alev DEDEGİL İstanbul
Kâtip : Müslüm YÜKSEL Gaziantep

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU (26)
Başkan : Volkan BOZKIR İstanbul
Başkanvekili : Ahmet YILDIZ Denizli
Sözcü : Sena Nur ÇELİK Antalya
Kâtip : Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI İzmir

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU (26)
Başkan : Numan KURTULMUŞ İstanbul
Başkanvekili : Kamil AYDIN Erzurum
Sözcü : Orhan ERDEM Konya
Kâtip : Nazım MAVİŞ Sinop

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU (26)
Başkan : Tahir AKYÜREK Konya
Başkanvekili : Metin YAVUZ Aydın
Sözcü : Jülide İSKENDEROĞLU Çanakkale
Kâtip : Burhan ÇAKIR Erzincan

ÇEVRE KOMİSYONU (26)
Başkan : Muhammet BALTA Trabzon
Başkanvekili : Muhammet Müfit AYDIN Bursa
Sözcü : Sadir DURMAZ Ankara
Kâtip : Barış AYDIN Ankara

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU (26)
Başkan : Şenel YEDİYILDIZ Ordu
Başkanvekili : Müşerref Pervin Tuba DURGUT İstanbul
Sözcü : Arife POLAT DÜZGÜN Ankara
Kâtip : Sefer AYCAN Kahramanmaraş

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU (26)
Başkan : Yunus KILIÇ Kars
Başkanvekili : Hasan KALYONCU İzmir
Sözcü : Fatma AKSAL Edirne,
Kâtip : Zafer IŞIK Bursa

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU (26)
Başkan : Mustafa ELİTAŞ Kayseri
Başkanvekili : Fahri ÇAKIR Düzce
Sözcü : Ahmet ÇOLAKOĞLU Zonguldak
Kâtip : İffet POLAT İstanbul

DİLEKÇE KOMİSYONU (12)
Başkan : Mihrimah Belma SATIR İstanbul
Başkanvekili : Canan KALSIN İstanbul
Sözcü : Zülfü DEMİRBAĞ Elazığ
Kâtip : Fehmi KÜPÇÜ Bolu

BÜTÇE KOMİSYONU (30)
Başkan : Süreyya Sadi BİLGİÇ Isparta
Başkanvekili : İsmail Faruk AKSU İstanbul
Sözcü : Abdullah Nejat KOÇER Gaziantep
Kâtip : Şirin ÜNAL İstanbul

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU (35)
Başkan : Mustafa SAVAŞ Aydın
Başkanvekili : Nevzat ŞATIROĞLU İstanbul
Sözcü : Mevlüt KARAKAYA Ankara
Kâtip : Yavuz SUBAŞI Balıkesir

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU (26)
Başkan : Hakan ÇAVUŞOĞLU Bursa
Başkanvekili : Hüseyin YAYMAN Hatay
Başkanvekili : Mustafa Sezgin TANRIKULU İstanbul
Sözcü : Leyla ŞAHİN USTA Konya
Kâtip : Meral DANIŞ BEŞTAŞ Siirt

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU (26)
Başkan : Mehmet Kasım GÜLPINAR Şanlıurfa
Başkanvekili : Markar ESEYAN İstanbul
Başkanvekili : Özkan YALIM Uşak
Sözcü : Zehra TAŞKESENLİOĞLU Erzurum
Kâtip : Zeynel ÖZEN İstanbul

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU (26)
Başkan : Jülide SARIEROĞLU Adana
Başkanvekili : Habibe ÖÇAL Kahramanmaraş
Başkanvekili : Candan YÜCEER Tekirdağ
Sözcü : Zemzem Gülender AÇANAL Şanlıurfa

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU (17)
Başkan : Selami ALTINOK Erzurum
Başkanvekili : Mehmet ALTAY Uşak
Sözcü : Murat BAYBATUR Manisa
Kâtip : Serkan BAYRAM İstanbul


Etiketler

İLGİLİ HABERLER


Müzik Dinle kamera kilama film ekipman kilama Haber Güncel Haber Spor Saç Ekimi hair transplant Prp Kaş Ekimi Spor haberleri Çikolata Maskesi Kurumsal Yazılım