TBMM Başkanlığı'ndan özel muamele: Muhalefet aylardır beklerken, AKP'nin kanun teklifi jet hızıyla komisyonda

CHP'li Özel: Meclis Başkanı, havale etmemeyi yasamaya bir engel çıkarma olarak kullanmaktadır

TBMM Başkanlığı, muhalefetin gündeme alınması için aylardır beklediği kanun tekliflerinde önceliği  AKP’ye verdi. Başkanlık,  AKP’li Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel’in Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini aynı gün biri esas olmak üzere iki ayrı tali komisyona sevk etti. Bu tutumu Genel Kurul gündemine taşıyan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ilki 17 Ağustos’ta verilen emeklilikte yaşa takılanlar olmak üzere Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından verilmiş 5 kanun teklifinden hiç birisinin komisyona havale  edilmediğine dikkat çekti. Özel, “Meclis Başkanı, havale etmemeyi yasamaya bir engel çıkarma, Adalet ve Kalkınma Partisinin dolayısıyla bugün iktidarı elinde bulunduran partinin milletvekillerinden gelenlere geçiş önceliği ama muhalefet partilerine bir ön kesme, engel olma olarak kullanmaktadır” dedi.

Aynı konuda oturumu yönettiği kürsüden değerlendirme yapan CHP’li Meclis Başkanvekili Levent Gök, kanun teklifleri arasında bir sıralama yapılmasının hatalı olduğunu söyledi ve bu konuda Meclis Başkanlığın da tarafsız ve adil olması sistemin gereği olduğunu belirtti.

TBMM Genel Kurulu’na taşınan Meclis Başkanlığının tutumuna ilişkin konuşmalar şöyle:

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım, bugün bütün grupları ilgilendiren bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Elimizde Sayın Mustafa Yel ve Sayın Atay Uslu milletvekillerimiz tarafından verilmiş bir kanun teklifi var, Trafik Kanunu'yla ilgili. Bu teklif Meclis Başkanlığına bugün verilmiş, bugün de doğrudan esas komisyona ve tali komisyonlara havalesi yapılmış, bundan doğal bir şey yok ama sıkıntı şu: Elimde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili partimiz tarafından ilki 17 Ağustos günü -Ömer Fethi Gürer tarafından- verilmiş bugüne kadar 5 kanun teklifi var. İYİ PARTİ'nin, Milliyetçi Hareket Partisinin, Halkların Demokratik Partisinin bu konu kanun teklifleri var, hiçbirisi ilgili komisyonlara havale edilmemiş. Meclis Başkanı, havale etmemeyi yasamaya bir engel çıkarma, Adalet ve Kalkınma Partisinin dolayısıyla bugün iktidarı elinde bulunduran partinin milletvekillerinden gelenlere geçiş önceliği ama muhalefet partilerine bir ön kesme, engel olma olarak kullanmaktadır. Emeklilikte yaşa takılanlar -ki bütün gruplar bu konuda hassasiyet gösteriyor bu örnek- komisyona geldiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi dışında büyük bir birliktelik var, herkesin gözü burada, fiilî olarak yasama hakkımız gasbediliyor, kırk beş günlük süre başlamamış oluyor, komisyonu toplantıya çağırsan komisyonun gündeminde bu yok ama bugün AK PARTİ'nin verdiği teklif var. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl eşitlik? Bu nasıl demokrasi? Bu nasıl hakkaniyet? Darbecilik diyorsanız doğrudan doğruya milletvekillerin ve grupların yasama hakkına Meclis Başkanı Binali Yıldırım eliyle engel olma.

Bakın, şöyle diyor Binali Yıldırım, aha da çizgiyi buradan çekmiş: "Bu taraf makbul, yasama yapabilecek, teklif verebilecek milletvekilleri; bu taraf eğer iktidar partisi evet demiyorsa beyhude çabalayacak milletvekilleri. Biz Mecliste yasa yaparız, siz gidin kumda oynayın." diyor bu kadar insana. Şimdi, parti grupları, herkes incelesin bu durumu. Takdir her birinin ayrı ayrı kendi gruplarındadır ama bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu nasıl Meclis, bu nasıl demokrasi? Akıl almıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım, müsaadenizle toparlayayım.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Özel.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım, bu durumun tarafınızdan da incelenmesini ve kanun tekliflerinin komisyonlara havale sürecinde böyle bir adaletsizliğin... Bir gün iki gün değil, üç aydır bekleyen teklif var; bir günde havale olan teklif var. Binali Bey buna ne diyor bilmiyorum ama böyle tarafsızlık olmaz, böyle Meclis Başkanlığı olmaz. Bu konuda sizin tarafınızdan konunun incelenip ivedilikle bir açıklamanın -Meclis Başkanının sorumluluğunda olan bu konu için- Genel Kurula ve gruplara yapılması gerekmektedir.

Çok teşekkür ediyorum. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Sayın Özel, bahsettiğiniz konuyla ilgili ben de görüşlerimi açıklamak isterim.

Değerli milletvekilleri, Anayasa değişikliğinden sonra, bildiğiniz gibi, kanunların yapım sürecinde milletvekillerine kanun teklif etme hak ve yetkisi verildi. Hükûmet, Bakanlar Kurulu kaldırıldığı için Bakanlar Kurulundan gelecek tasarılar artık sistemimizde yok. Sadece milletvekillerinden gelecek kanun teklifleri... Dolayısıyla, bu konuda her partiden, gerek AK PARTİ'den, gerek Cumhuriyet Halk Partisinden, gerekse Halkların Demokratik Partisinden, gerekse Milliyetçi Hareket Partisinden ve gerekse İYİ PARTİ'den verecek arkadaşlarımızın verdiği her türlü kanun teklifinin her biri değerlidir, her birinin önceliği en az diğerleri kadar vardır. Kanun teklifleri arasında bir sıralama yapılması son derece hatalıdır ve bu konuda Meclis Başkanlığımızın da tarafsız ve adil olması sistemin gereğidir. Bu konuyu, ifade ettiğiniz konuyu ben derhâl Sayın Binali Yıldırım Meclis Başkanımızla görüşeceğim ve tüm milletvekillerimizin kanun tekliflerinin komisyonlara havalesi konusunda bizler de ayrı bir titizlikle konuyu değerlendiririz. Böyle bir sıkıntının bundan sonra yaşanmaması gerekir çünkü sistem artık kanun tekliflerinin milletvekilleri tarafından verilmesine döndüğü için her bir milletvekilinin hakkının, hukukunun korunması gerekir. Bu konuyu yakından takip edeceğimi bilgilerinize sunarım.

 

Etiketler

İLGİLİ HABERLER


Müzik Dinle kamera kilama film ekipman kilama Haber Güncel Haber Spor Saç Ekimi hair transplant Prp Kaş Ekimi Spor haberleri Çikolata Maskesi Kurumsal Yazılım