Yardımcı saltanatı
Katılım bankacılığından sonra faize karşı olanlar için katılım sigortacılığı hayata geçiriliyor. İş, katılım finans ilkelerine uygun mu değil mi danışma komitesi karar verecek.
Hükümet, “katılım sigortacılığı sisteminin” işleyişinde uygulanacak şartları belirledi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in, “faiz ve katılım ilkeleri hassasiyeti nedeniyle geleneksel sigorta ürünlerine mesafeli yaklaşan vatandaşlar için alternatif bir model” olarak tanımladığı sistemde sigorta şirketi dönem sonunda hesap yapacak. Fazla bakiye katılımcılara dağıtılabileceği gibi danışma komitesinin onayıyla başka şekillerde de değerlendirilebilecek. Şirket yönetimine bağlı olan danışma komitesi, şirketlerin faliyetlerinin katılım sigortacılığı ile katılım finans ilkelerine uygunluğunu değerlendirecek. Ancak şirket yönetimine bağlı olan komiteden, “bağımsız” karar vermesi beklenecek. Hazine Müsteşarlığı’nın yayımladığı Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ile getirilen düzenlemeler özetle şöyle: -Katkı primi ödemeleri ile bunlardan kaynaklanan gelirlerin biriktirilmesi ve tazminat ve/veya birikim ödemeleri ile yasal yükümlülükler de dahil olmak üzere yapılan harcama ve giderlerin karşılanması için Risk Fonu oluşturulacak. -Risk Fonu’nun yasal ve idari yükümlülüklerini yerine getirme konusunda yetersiz kalması halinde şirket, yaşanan açığı likidite imkanı yoluyla kapatacak. Şirket tarafından likidite imkânı yoluyla Risk Fonu’na aktarılan tutar, ilerleyen dönemlerde fonda oluşan pozitif bakiyeden karşılanabilecek. -Birbirini takip eden 3 yıl süresince likidite imkânı sunmak durumunda kalan şirket; söz konusu durumun gerekçelerini ve bu durumun giderilmesi için alınacak tedbirleri Hazine Müsteşarlığı’na sunacak. -Tazminat ve reasürans/ katılım reasüransı ödemeleri, acente komisyon masrafları ve yasal yükümlülükler dahil olmak üzere, sigorta faaliyetleri ile ilgili bütün masraf ve komisyonlar risk fonundan katılımcılar adına şirket tarafından karşılanacak. -Şirket, katılımcıların birikim amaçlı katkı primi ödemelerinin ve bunların katılım finans ilkelerine uygun yatırım araçlarından elde edilen getirilerinin takip edildiği katılımcı yatırım fonunu da yönetecek. -Şirket, her dönem sonunda bakiye hesaplaması yapacak. Bakiyenin fazla vermesi durumunda, bu tutar; katkı primlerinin düşürülmesi için kullanılabilecek. Gelecekteki öngörülemeyen riskler için ihtiyat fonuna ayrılabilecek. -Katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan şirketler, yaptıkları faaliyetlerin katılım sigortacılığı ile katılım finans ilkelerine uygunluğunun sağlanması ve takibi amacıyla şirket içerisinde danışma komitesi oluşturacak ya da bunun için dışarıdan hizmet alımı yapacak. -Danışma komitesi şirket yönetim kuruluna bağlı olacak. Dışarıdan hizmet alımı yapılan danışma komitesi de doğrudan şirket yönetimine raporlama yapacak. Yönetmeliğe göre danışma komitesi “başta şirket yönetimi olmak üzere bütün paydaşların etkisinden uzak ve bağımsız şekilde” karar alacak.

İLGİLİ HABERLER


Müzik Dinle kamera kilama film ekipman kilama Haber Güncel Haber Spor Saç Ekimi hair transplant Prp Kaş Ekimi Spor haberleri Çikolata Maskesi Kurumsal Yazılım