“Kongrelerin Kazananı CHP” Mİ?

Parti tüzüğümüzün KURULTAYA ÇAĞRI VE GÜNDEM başlıklı 54. Maddesi şöyledir:

Kurultay iki yılda bir toplanır. Bir yıldan fazla ertelenemez. Kurultayın toplanacağı yer, gün ve saat ile gündemi Parti Meclisi’nce belirlenir ve en az otuz (30) gün önce Genel Başkanca duyurulur.

Ancak bizim 35 Olağan Kurultayımız ve tabii ki öncü ilçe ve il kongreleri 3 yılı da aşan bir takvim ile ama bu sefer de turbo hızlandırılmış olarak toplanmak üzere çağrısı yapıldı. Buna, tüzüğü çok daha ağır ihlal içeren kadın ve gençlik kollarımızın kongrelerini de eklememiz gerekir.

Peki bu kongreler nasıl bir sosyolojik ve siyasi ortam altında toplanıyor?

Geçen 3 yıl içinde AKP’nin kazandığı 1 Mahalli İdareler Genel Seçimi, 1 Cumhurbaşkanlığı, 2 Milletvekili Genel Seçimi gerçekleşti, 2011 ile 2015’teki 2 Milletvekili Genel Seçimleri arasında oyumuz artmadı.

2019 Mart ayına dek hiçbir planlı olağan seçim yok ve aynı yışa denk geldikleri için büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı ile Mahalli idareler (Belediyeler) ve Milletvekili Genel Seçimleri beraber yapılacak.

Cumhurbaşkanı Anayasa’yı Başkanlık modeline uygun hale getirmek için Mecliste sonuç alamazsa ülkeyi bir referanduma sokacak ve sonra da Başkanlık seçimine götürecek.

Parti içinde Sayın Genel Başkana yönelik geliştirilmeye çalışılan muhalefet cılız kaldı, yani parti içinde Sayın Kılıçdaroğlu’nun varlığı için endişe edilecek bir muhalefet yok.

Birden fazla aday çıkan kongrelerde tüm Başkan aday adayları, konuşmalarında Genel Başkanı sahiplenme yarışına giriyor. Yani doğrudan Genel Başkana veya Merkeze muhalif kimlikli aday hiç yok, dolayısıyla parti içi muhalefetten söz etmek imkânsız.

Son Genel Başkanıyla 7, önceki Genel Başkanıyla ile misliyle seçim kaybetmiş ve sonuncusunda iktidar partisinin ancak yarısı oy alabilen moralsiz bir CHP örgütü ve seçmen tablosu gerçeği. 

 

Yani CHP örgütlerinin tamamen sakin ve planlı bir şekilde kenetlenerek örgütlenme, söylem, eylemsellik sorunlarını gidererek, seçmende güven arttırıcı stratejiler izlemesi gereken bir döneme girmiş durumdayız. 

Ama peki neden 

  • neredeyse tamama yakın mahalle, ilçe, il, ana kademe ve gençlik kadın kolları kongreleri seçimleri BLOK LİSTEYLE yapılıyor?
  • kongrelerde net, keskin, deliksiz, sapmasız, bir liste ile kazanma isteği aranıyor?
  • hiçbir karşı ekipten partili, kaybeden listeden bir kişi bile kazanan listede yer alsın istenmiyor? 

Benim bu sorulara bir yanıtım yok. 

Gerçekten yok.

Bilmiyorum.

Anlayamıyorum. 

26.02.2012 tarihinde tüzüğe şu maddeyi ekleten Parti Meclisi’nin üyesi olarak aklım ermiyor:

…organ seçimlerinde kural, tek ve ortak listedir (çarşaf liste). Ancak gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce Kurultay üyelerinin onda birinin önerisi ve Kurultaya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla blok liste usulüyle seçimlerin yapılmasına karar verilebilir

 

Nedense kongrelere keskin şekilde hazırlanan adaylar BLOK usulde seçime gitme konusunda hızla ve bazen de ortak önergeyle yol alabiliyorlar.

 

Blok liste ile;

  • saflaşmalar artıyor,
  • kırgınlıklar artıyor,
  • “artık biz kazandık herşey bizim ekip olacak diğerleri bekleyecek” diyebilen il başkanları bile çıkıyor. 
  • dışlanma mahallelere dek indiriliyor,

Blok Liste:

  • Demokrasi kültürüne aykırıdır.
  • Hoşgörüyü öldürür.
  • Ortak akla aykırıdır.

 

Halbuki SOYALDEMOKRAT / SOL siyasi partilerde iç işleyişin SAĞ / LİBERAL / MUHAFAZAKAR siyasi partilere benzemesi, benzeşmesi, bizim yanlış yolda ilerlediğimizin bir göstergesidir. 

Cumhuriyet değerleri ve kazanımlarını yıkmak için örgütlenen faşizme karşı zaten bir avuç kalan CHPlilerin birbirini kırmasına, elemesine, mücadeleden düşürmesine bir anlam veremiyorum.

Çarşaf liste ile seçim, hangi aşamada olursa olsun, oy kullanma hakkı tanınan üyelere, o kongre ölçeğinde harman, karma bir liste yapma şansı tanımaktadır. Ve doğrudur.

Demokrasi kültürüne aykırıdır.

Hoşgörüyü öldürür.

Ortak akla aykırıdır.

Umuyorum ki 16-17 Ocak tarihilerindeki 35.Olağan Kurultay’da yada sonrasında toplanacağı söylenen tüzük kurultayında umuyorum ki BLOK seçim yolu kapatılır.

 

Hayalimdeki CHP’nin kongrelerinde adayların, beraber çalışacakları kurullara dair değil blok, yarı üye sayısından fazla anahtar liste bile çıkaramamasıdır.

Partide ciddi kopmaların olabileceği endişesi yaşadığımız bu kurultayda, Genel Başkanlığa tek aday gireceği gözüken Sayın Kılıçdaroğlu’nun, yakasına yapışan kendine yük olan birçok MYK/PM üyesinden de kurtulmasına fırsat tanıyacak şekilde anahtar listesiz ve çarşaf liste ile seçime gitmesidir.

Etiketler

Müzik Dinle kamera kilama film ekipman kilama Haber Güncel Haber Spor Saç Ekimi hair transplant Prp Kaş Ekimi Spor haberleri Çikolata Maskesi Kurumsal Yazılım